Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) po raz szósty przyznało nagrody dla najlepszych projektów, zrealizowanych ekologicznych budynków, wnętrz i produktów. Wśród laureatów są studentki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Ideą konkursu i przyznawanych Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla ekologicznego budownictwa. Jury ocenia zarówno najnowsze trendy architektoniczne wprowadzone w zgłaszanych do konkursu projektach oraz zrealizowanych budynkach, jak i ich adaptację do krajowych i światowych wymagań środowiskowych, stawianych przez świadomych użytkowników.

W każdej kategorii konkursu przyznawana jest tylko jedna nagroda i jedno wyróżnienie. Jury doceniło prace studenckie wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Nasze studentki zdobyły zarówno nagrodę, jak i wyróżnienie w kategorii Najlepszy projekt ekologiczny. Mogli w niej startować profesjonaliści i studenci, zgłaszać niezrealizowane jeszcze projekty obiektów ekologicznych lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji. Jury oceniało prace studenckie i wykonane przez profesjonalistów oddzielnie.

Główną nagrodę w kategorii Najlepszy ekologiczny projekt studencki otrzymała praca dyplomowa autorstwa Anny Jankowskiej pt. “Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Ogrodniczkach”, wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Tureckiego. Natomiast wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt semestralny studentek: Anny Jankowskiej oraz Agaty Klepackiej “Szlak Kanału Augustowskiego”, wykonany pod kierunkiem prof. Jerzego Uścinowicza oraz dr inż. arch. Agnieszki Januszkiewicz.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas gali PLGBC Green Building Awards 5 października w Warszawie.

 

 

 

 

Wydrukuj ten Post