Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: „prawo uczelniane” opublikowane zostały:

  • Zarządzenie Nr 710 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zasad stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy na Politechnice Białostockiej
  • Zarządzenie Nr 711 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 9 października 2017 roku w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych na Politechnice Białostockiej.
Wydrukuj ten Post