Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 25 września 2017 r. zmarł inż. MIROSŁAW BUJANOWSKI, wieloletni pracownik Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, a nade wszystko przyjaciel, ceniony i wspaniały Człowiek.

Był wspaniałym kronikarzem – ze starych dokumentów i fotografii, wspomnień i notatek odtwarzał historię naszej Uczelni. Zależało mu na tym, by pokazać dzieje Politechniki i ludzi, którzy ją tworzyli. Był inicjatorem utworzenia uczelnianej Izby Pamięci. Zjednywał ludzi życzliwością i ciepłem.

Jego odejście to wielka strata dla całego środowiska Politechniki Białostockiej.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają Rektor, Senat PB oraz społeczność akademicka Politechniki Białostockiej.

Informacja o uroczystościach pogrzebowych:

  • czwartek 28 września br. od godz. 16:00 wystawienie ciała Zmarłego w Domu Pogrzebowym przy ul. Raginisa 8 (cm. Farny) w Białymstoku,
  • piątek 29 września br. o godz. 10:45 – wyprowadzenie z Domu Pogrzebowego, o 11:00 – msza w intencji Zmarłego w Kościele na cmentarzu Farnym, przy ul. Raginisa,
  • uroczystości pogrzebowe zakończą się na Cmentarzu Miejskim w Karakulach.

 

 

inż. Mirosław Bujanowski 1950-2017

inż. Mirosław Bujanowski, 1950-2017

Wydrukuj ten Post