Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji: studia I stopnia/studia II stopnia). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 19 września 2017 roku.

Wydrukuj ten Post