Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej ogłasza nabór do programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Wydział otrzymał na ten cel kwotę 1 193 640 zł. Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018. Uczestnik programu będzie realizować doktorat w systemie dualnym – będzie pracował nad rozprawą doktorską na Uczelni, a jednocześnie będzie zatrudniony w przedsiębiorstwie. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy.

Pozyskane przez Wydział Mechaniczny środki zostaną przeznaczone na:

  • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie nie dłuższym niż 4 lata (miesięczna kwota stypendium doktoranckiego 2 450 zł),
  • koszty wykorzystania infrastruktury badawczej niezbędnej do realizacji badań naukowych.

Dzięki nawiązanej współpracy z przedsiębiorcami Wydział Mechaniczny PB planuje zrealizować co najmniej 7 doktoratów wdrożeniowych w dyscyplinach: automatyka i robotyka, mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.

Mam nadzieję, że w ten sposób w ciągu czterech lat powstaną sensowne projekty, nastawione na realizację w przedsiębiorstwie. Uczelnia zyska kompetentnych doktorantów, a przedsiębiorcy profesjonalnie przygotowanych i dobrze zmotywowanych finansowo pracowników – mówi dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Andrzej Seweryn.

Warto dodać, że w programie prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogły startować tylko jednostki posiadające kategorię naukową A lub A+.
Informacje dla kandydatów na studia doktoranckie dostępne są na stronie: www.wm.pb.edu.pl/doktoratwdrozeniowy

Ostateczny termin naboru do programu „Doktorat wdrożeniowy” – 15 września 2017 r.

 

Wydrukuj ten Post