Aż siedem wniosków złożonych przez Politechnikę Białostocką zostało pozytywnie ocenionych w konkursie „Studiujesz? Praktykuj!” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie na zorganizowanie staży dla swoich studentów otrzymają: Wydział Zarządzania (3 projekty), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Mechaniczny.

To już druga edycja programu „Studiujesz? Praktykuj!”, w którym szkoły wyższe mogą starać się o środki na zorganizowanie, we współpracy z przedsiębiorcami, wysokiej jakości praktyk i staży związanych z kierunkami studiów. Uczelnie dostaną łącznie ponad 250 milionów złotych dofinansowania.

Ponad 2,3 mln złotych na realizację trzech projektów otrzyma Wydział Zarządzania:

  • „Staże dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania PB”, przyznane dofinansowanie 637 454 zł
  • „e-Manager – program staży menedżerskich dla kierunku zarządzanie Wydziału Zarządzania PB”, przyznane dofinansowanie 1 255 121 zł
  • „Staże dla wzmocnienia kompetencji zawodowych, mobilności i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy”, przyznane dofinansowanie 437 809 zł

Kolejne projekty, które zrealizują nasze wydziały to:

Każdy z dofinansowanych projektów potrwa od 12 do 24 miesięcy i obejmie ostatnie semestry studiów. Tematyka staży będzie bezpośrednio związane z kierunkami studiów. Minimalny wymiar stażu to 120 godzin.

 

studenci PB

Wydrukuj ten Post