Będą produkować energię elektryczną na własne potrzeby, a w przyszłości odsprzedawać ją do spółek miejskich i grajewskich firm. Powstał Klaster Energetyczne Grajewo. Politechnika Białostocka jest jego partnerem naukowym.

Klaster „Energetyczne Grajewo” powstał z inicjatywy Burmistrza Grajewa, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie i spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona oraz przy współudziale partnera naukowego – Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie nowej strategii energetycznej dla samorządu Grajewa.

Porozumienie o zawiązaniu klastra podpisane zostało w czwartek, 7 września, w Urzędzie Miasta Grajewa. Dokument z ramienia Politechniki Białostockiej podpisał Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw.

Porozumienie ma charakter otwarty, władze Grajewa planują zapraszać kolejne podmioty do współpracy i współtworzenia strategii rozwoju energetycznego regionu. Udział w klastrze pozwoli partnerom na pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej. Lokalna produkcja energii elektrycznej i cieplnej pochodzących z różnych źródeł – np. biomasa, gaz, fotowoltaika – może być nawet 3 razy tańsza. Energia w ten sposób pozyskana może być wykorzystana np. do zasilania oświetlenia ulicznego czy pływalni miejskiej; kolejny etap to np. propozycja dostaw energii do szpitala powiatowego.

Politechnikę Białostocką w Radzie Partnerów Klastra reprezentować będzie Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Elektrycznego PB dr inż. Wojciech Trzasko.

 

Wydrukuj ten Post