Spotkanie Absolwentów Wydziału Mechanicznego po 45 latach od ukończenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Przybyłych gości w imieniu rektora Politechniki Białostockiej prof. Lecha Dzienisa w obecności prodziekanów Wydziału Mechanicznego prof. Małgorzaty Grądzkiej-Dahlke i prof. Romualda Mosdorfa powitał prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej Janusz Zastocki. Kolejnym mówcą była Pani dziekan Dahlke, która przemawiając do zebranych podkreśliła znaczenie tego typu spotkań, będących dowodem na to, że sukcesy i osiągnięcia absolwentów świadczą o dobrze spełnionej misji przez uczelnię.

Początkowym punktem spotkania była prezentacja przygotowana przez pełnomocnika rektora ds. organizacji izby pamięci Politechniki Białostockiej inż. Mirosława Bujanowskiego oraz mgr Krzysztofa Plefkarczuka. Zebrani z zainteresowaniem oglądali kolejne slajdy, gdyż wiele z nich przedstawiało historię uczelni w latach kiedy byli jeszcze studentami.

Po historycznym wprowadzeniu przyszedł czas na zaprezentowanie Wydziału Mechanicznego. Pani dziekan Małgorzata Dahlke wprowadziła obecnych w dzisiejsze realia popierając swoją wypowiedz slajdami. Najwyżej oceniany w całej uczelni Wydział Mechaniczny może poszczycić się wieloma osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. Działa tu wiele kół naukowych, a pracujący w nich studenci wygrywają międzynarodowe zawody. Słuchacze spotkania byli zafascynowani prezentacją Pani dziekan. Potwierdzeniem wykładu a zarazem kolejnym punktem zjazdu mechaników kończących studia w 1972 r. było zwiedzanie laboratoriów wydziału.

Dało się słyszeć wiele zachwytów a czasami i nutka żalu, że przed pięćdziesięcioma laty kiedy studiowali laboratoria były o wiele skromniejsze.

Końcowym elementem zwiedzania  Wydziału Mechanicznego były podziękowania i kwiaty od absolwentów – prodziekanom oraz prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów PB.

Następnie zwiedzający przeszli do budynku Wydziału Budowlanego, a konkretnie do laboratoriów  INNO-EKO-TECH czyli Innowacyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z unikatową aparaturą badawczą w drogownictwie, którą zaprezentował dr. inż. Andrzej Plewa.  Stanowiska badawcze nowych technik budowy domów przedstawił mgr inż. Rafał Wasilczyk, a systemy alternatywnych źródeł energii przedstawili dr inż. Tomasz Teleszewski i dr inż. Piotr Rynkowski

Ostatnim etapem pobytu na Politechnice Białostockiej było zwiedzanie Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, po którym oprowadziła dyrektor Biblioteki Głównej mgr. Joanna PutkoW atrakcyjnie zaprojektowanym budynku Centrum swoją siedzibę poza Biblioteką mają: Studium Języków Obcych, Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Naukowe Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Wśród zwiedzających dało się słyszeć słowa zachwytu i podziwu dla tak dynamicznego rozwoju Politechniki Białostockiej.

Dalszy przebieg zjazdu odbywał się już poza kampusem uczelni. Wieczorne spotkanie w Ośrodku wypoczynkowym Zajazd nad Zalewem w Wasilkowie było okazją do wspomnień oraz tego wszystkiego co wydarzyło się od czasu ukończenie studiów. Dobre jedzenie, zapewniła restauracja Zajazdu a prowadzenie oraz oprawę muzyczną zapewniło radio „Jard”.

Uczestniczący w Zjeździe absolwenci  Mechanizacji Urządzeń Rolnictwa oraz Technologii Budowy Maszyn z 1972 r. stwierdzili, że bardzo doceniają dobre i wszechstronne przygotowanie do zawodu. Zdobyta wiedza w ówczesnej WSI procentowała przez całe życie niezależnie od miejsca zatrudnienia i pozwalała na szybkie przestawienie się do nowych warunków po zmianie pracy. Według przybyłych na Zjazd absolwentów było to zasługą doskonałych wykładowców z praktyczną wiedzą inżynierską i doświadczeniem zawodowym. Często padały nazwiska wykładowców jak: dziekana Jana Zubaczka, mgr inż. Władysława Skorko czy rektora Mariana Poniatowskiego.

Uczestnicy Zjazdu w gorących słowach podziękowali swojemu koledze Waldemarowi Chodowskiemu za wielką pracę jaką włożył w zebranie ponad 60-cio osobowej grupy koleżanek i kolegów po 45 latach od ukończenia studiów.

A odśpiewanie 100-lat „Waldkowi” było nagrodą i uznaniem za jego wysiłek.

Notatkę sporządził oraz zdjęcia wykonał Janusz Zastocki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wydrukuj ten Post