Jeszcze do 29 sierpnia (wtorek) w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej można oglądać wystawę projektów stanicy wodnej w Rudawce–Kurzyńcu. Ich autorami są studenci i pracownicy Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Z Białegostoku wystawa pojedzie jeszcze na Białoruś i Litwę.

Stanica w Rudawce-Kurzyńcu to wyjątkowe miejsce na szlaku Kanału Augustowskiego. Łączy Polskę z Białorusią. W związku z planami uruchomienia drogi wodnej Biebrza-Niemen, prowadzącej właśnie przez Kanał Augustowski, śluza będzie modernizowana. W Operze i Filharmonii Podlaskiej można zobaczyć jak to miejsce chcieliby przekształcić studenci architektury Politechniki Białostockiej.

Pomysł opracowania koncepcji architektonicznej dla śluzy granicznej Rudawka-Kurzyniec wyszedł od augustowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Integracja”. Ze strony Politechniki Białostockiej zadania podjął się Zakład Kultur Lokalnych Wydziału Architektury. Pod kierunkiem prof. Jerzego Uścinowicza i pracowników Zakładu dwuosobowe zespoły studentów wykonały w sumie 20 projektów. Osiem z nich prezentowanych było najpierw w Augustowie, gdzie Stowarzyszenie zorganizowało plebiscyt na najlepszą procę, a teraz można je oglądać w holu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Wystawa będzie czynna do 29 sierpnia.

Zapraszamy!

 

Zespół pracowników Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, na prośbę augustowskiego Stowarzyszenia “Integracja” i przy wsparciu Euroregionu “Niemen”, już na początku 2017 roku podjął się opracowania naukowo-badawczego oraz projektowego Szlaku Turystycznego Kanału Augustowskiego. Efekty pracy nad tą inicjatywą swym patronatem wsparły: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Starostwo Powiatu Augustów i Urząd Miasta Augustów. Projekt jest przedsięwzięciem dwuetapowym, realizowanym przez pracowników ZAKL pod kierunkiem prof. Jerzego Uścinowicza. Pierwszym etapem pracy jest eksperymentalny projekt dydaktyczno-naukowy wykonany z udziałem studentów, pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych zakładu. Drugim zaś etapem – projekt  modelowego jej, wielowariantowego rozwiązania, wykonany w realiach realizacyjnych. Jest to poszukiwanie modelowych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych architektury Kanału – współczesnej wizji stylu, w jej silnym związku z tradycją regionu i kulturami społeczności lokalnych. Projekt ten to przede wszystkim przyczynek do dyskusji na temat tego, jak powinien Kanał wyglądać, jakie funkcje pełnić.

 

Wydrukuj ten Post