Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: “prawo uczelniane” opublikowane zostały:

z dniem 4 sierpnia 2017 r.:

  • Zarządzenie Nr 685 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Politechnikę Białostocką usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów, będących obywatelami polskimi oraz cudzoziemcami podejmującymi kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018 LINK

z dniem 8 sierpnia 2017 r.:

  • Zarządzenie Nr 686 w sprawie  zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej zapewniania gościnnego dostępu do sieci Internet przez Politechnikę Białostocką LINK

z dniem 17 sierpnia 2017 r.:

  • Zarządzenie Nr  687 w sprawie wprowadzenia zmian w “Regulaminie wynagradzania pracowników PB” LINK
Wydrukuj ten Post