Na Politechnice Białostockiej trwa rekrutacja na studia niestacjonarne. Uczelnia przygotowała 990 miejsc na 15 kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz 510 miejsc na 7 kierunkach studiów drugiego stopnia.

Wśród oferty kierunków pierwszego stopnia są: budownictwo, ekoinżynieria, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, ekoenergetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria meblarstwa, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz leśnictwo.

Kandydaci zainteresowani studiami niestacjonarnymi drugiego stopnia mogą zapisać się na: budownictwo, inżynierię środowiska, ochronę środowiska, elektrotechnikę i telekomunikację, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, zarządzanie.

Chętni do podjęcia studiów niestacjonarnych powinni zapisywać się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Do 7 września kandydaci mają czas na to, żeby wybrać kierunek studiów i wnieść opłatę rejestracyjną. Tydzień później zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych na studia. Następnie od 15 do 18 września (z wyłączeniem niedzieli 17.09) będzie czas na dostarczenie dokumentów do odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, aby potwierdzić chęć studiowania na Politechnice Białostockiej.

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów poznamy 21 września.

 

sprawdź:

Wydrukuj ten Post