Wydział Kierunek Próg punktowy
(minimalna liczba punktów)
Budownictwa i Inżynierii Środowiska budownictwo 60
ekoinżynieria 60
inżynieria rolno-spożywcza i leśna 60
inżynieria środowiska 60
Elektryczny ekoenergetyka 30
elektronika i telekomunikacja 30
elektrotechnika 30
Informatyki informatyka 100
Mechaniczny mechanika i budowa maszyn 60
Zarządzania inżynieria meblarstwa 60
logistyka 60
turystyka i rekreacja 60
zarządzanie 60
zarządzanie i inżynieria produkcji 60
Zamiejscowy Wydział Leśny leśnictwo 30
RAZEM

Próg punktowy oznacza, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, na których próg punktowy został ustalony, nie będzie mógł być zakwalifikowany, jeżeli po przeliczeniu punktów zgodnie ze wzorem rekrutacyjnym (L) nie osiągnie wymaganego minimum.

Wydrukuj ten Post