Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip. pb.edu.pl w zakładce: “prawo uczelniane” opublikowane zostało:

Zarządzenie Nr 681 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wynagrodzenia za czynności wykonywane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło;

Zarządzenie Nr 682 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zawierania umów zlecenia na prowadzenie zajęć związanych z kształceniem na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych, kursach, kursach dokształcających i szkoleniach;

Zarządzenie Nr 683 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym ELAM;

Zarządzenie nr 684 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia harmonogramów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w Politechnice Białostockiej od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

Wydrukuj ten Post