Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: “prawo uczelniane” opublikowane zostały:

z dniem 20 lipca 2017 r.:

  • Zarządzenie Nr 676 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie powołania Komisji ds. Wdrożenia Modułu USP FK systemu USOSadm LINK
  • Zarządzenie Nr 677 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia zasad obiegu dokumentów przy dokonywaniu przez Politechnikę Białostocką niektórych świadczeń na rzecz pracowników oraz osób niebędących pracownikami LINK
  • Zarządzenie Nr 678 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie pracy Politechniki Białostockiej” LINK
  • Zarządzenie Nr 679 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie legitymacji służbowych nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej LINK

z dniem 24 lipca 2017 r.:

  • Zarządzenie Nr 680 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych na Politechnice Białostockiej LINK
Wydrukuj ten Post