Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć:

  1. kandydaci niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, złożyć podanie + komplet dokumentów),
  2. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
  3. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK i:

  • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (podanie + komplet dokumentów),
  • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
  • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  do 26 lipca 2017 roku w godzinach 8.00 – 15.00

Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji RekrutacyjnejWykaz dokumentów dostępny jest na stronie Politechniki Białostockiej:

Opłaty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy dodatkowy kierunek studiów.

Wydrukuj ten Post