Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że 18 lipca 2017 r. na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: “prawo uczelniane” opublikowane zostało:

Zarządzenie Nr 673 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Białostockiej planujących przejście na emeryturę
LINK

Zarządzenie Nr 674 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie „Szczegółowego trybu postępowania przy przyznawaniu stypendium doktoranckiego na Politechnice Białostockiej”
LINK

Zarządzenie Nr 675 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Białostockiej”
LINK

 

Wydrukuj ten Post