Wydział Zarządzania wspólnie z Zamiejscowym Wydziałem Leśnym w Hajnówce Politechniki Białostockiej uruchamiają nowy kierunek studiów I stopnia. To inżynieria meblarstwa, na której studenci uczyć się będą m.in. wzornictwa, projektowania mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego oraz planowania ich produkcji. Nauka na nowym kierunku, na razie w trybie studiów niestacjonarnych, rozpocznie się we wrześniu 2017 r., rekrutacja – 16 sierpnia.

Nowy kierunek studiów ma charakter międzywydziałowy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia  do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku inżynieria meblarstwa nadało Wydziałowi Zarządzania i Zamiejscowemu Wydziałowi Leśnemu w Hajnówce. Studia będą prowadzone w ścisłej współpracy z producentami mebli. Fabryka Mebli “FORTE” S.A. włączyła się także w opracowanie programu kształcenia.

Absolwent kierunku inżynieria meblarstwa będzie specjalistą w zakresie planowania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli. Pozna techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów typowych dla drzewnictwa. Będzie także miał wiedzę z zakresu podstaw zapisu i projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, wzornictwa, procesów logistycznych i zarządzania produkcją z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko. Studenci odbędą w toku studiów długoterminową praktykę w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży meblarskiej.

Rekrutacja na kierunek inżynieria meblarstwa, I stopień studiów niestacjonarnych rozpocznie się 16 sierpnia 2017 roku.

 

Więcej informacji o studiach: 
http://wz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Kierunki-studiów/Inżynieria-Meblarstwa

Informacje na temat rekrutacji: http://pb.edu.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/harmonogram

 

 

 

Wydrukuj ten Post