Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: “prawo uczelniane” opublikowane zostało:

  • Zarządzenie Nr 671 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosków o stypendium mieszkaniowe przyznawanych na podstawie „Regulaminu przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach projektu „Akademiki za dobre wyniki” w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Białostockiej” LINK
Wydrukuj ten Post