Politechnika Białostocka jest gospodarzem obrad Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Botanicznego pt. Biological diversity – from cel to ecosystem – interdisciplinary study of genetic, pharmacoligical, and biological diversity. Podczas dwudniowego wydarzenia swoje osiągnięcia prezentować będą specjaliści z Polski i ze świata.

Dr hab. Grażyna Łaska, prof PB, organizatorka konferencji, informuje: Jesteśmy szczęśliwi, bo zaproszenie do Białegostoku przyjęli wybitni botanicy. To między innymi prof. Jordan Zjawiony i Prof. Jason Hoeksema z amerykańskiego University of  Mississippi, prof. Emma Arapetyan z Narodowego Centrum Badań z Ukrainy, prof. Sergey Dromashko z Instytutu Genetyki i Cytologii Narodowej Akademii Nauki Białorusi oraz Aliszia Kruszonok i Vladimir Titok z Centralnego Ogrodu Botanicznego Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Jest także prof. Milen Georgiev z Bułgarskiej Akademii Nauk, który prowadzi obecnie grant z programu Horyzont 2010 o wartości 250 tys. euro. W czasie konferencji usłyszymy także wystąpienie prof. Marc-Andre Selosse – prezesa francuskiego Towarzystwa Botanicznego. Są też naukowcy ze Szwajcarii, Ukrainy, Rosji, Łotwy. Prof. Łaska jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, na co dzień wykładowcą akademickim Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Polskie Towarzystwo Botaniczne – jedne z najstarszych działających w Polsce towarzystw naukowych – do organizacji Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku zaprosiło wiele regionalnych instytucji. Różnorodność biologiczna to tematyka wspólna dla wielu środowisk naukowych. W organizację wydarzenia włączył się Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Politechnika Białostocka.

Będziemy dyskutować o trendach, nowych metodach i technikach w badaniach. To badania interdyscyplinarne, z zakresu genetyki, farmacji, z interakcjami biologicznymi i ekologicznymi. W największym skrócie: wszystko kręci się wokół fascynującego świata roślin.  – wyjaśnia prof. Łaska. Natomiast jutro, podczas dyskusji generalnej, chcemy zawiązać ze wszystkimi uczestnikami konferencji konsorcjum naukowe, które będzie aplikowało o międzynarodowe projekty z Horyzontu 2020 – dodaje.

W Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Botanicznego bierze udział prof. Jordan Zjawiony: To bardzo dobra i ważna inicjatywa. Wspólnie ze mną obradom przysłuchiwać się będzie czworo studentów z University of  Mississippi. Przez ostatnie tygodnie badaliśmy bogactwo Puszczy Białowieskiej. Teraz będzie okazja, by rezultaty naszej pracy zaprezentować szerokiemu gremium specjalistów. (o wspólnym projekcie Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Mississippi przeczytasz tu)

Obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Botanicznego pt. Biological diversity – from cel to ecosystem – interdisciplinary study of genetic, pharmacoligical, and biological diversity odbywają się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Zakończą się 11 lipca.

 

 

Wydrukuj ten Post