Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: “prawo uczelniane” opublikowane zostało:

  • Zarządzenie Nr 666 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Białostockiej LINK
  • Zarządzenie Nr 667 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Politechnikę Białostocką usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów będących obywatelami polskimi oraz cudzoziemcami podejmującymi kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018 LINK
  • Zarządzenie Nr 668 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone przez Politechnikę Białostocką usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie w języku polskim na zasadach odpłatności, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 LINK
  • Zarządzenie Nr 669 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia wysokości dopłat do wczasów, wypoczynku dzieci i młodzieży, wypoczynku we własnym zakresie oraz działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w roku 2017 LINK
  • Zarządzenie Nr 670 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów i doktorantów niebędących pracownikami Politechniki Białostockiej oraz sposobu ich dokumentowania” LINK

 

 

Wydrukuj ten Post