Międzynarodowa i multidyscyplinarna – na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska rozpoczęła się polsko-hiszpańsko-litewska szkoła letnia.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB jest liderem projektu realizowanego ze środków europejskich. W ramach VIPSKILLS – Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers, zorganizowano letnie zajęcia dla 24 studentów, po 8 z trzech uczelni partnerskich: hiszpańskiego University of Cordoba, litewskiego Vilnius College of Technologies and Design oraz Politechniki Białostockiej. Przez dwa tygodnie, od 3 do 14 lipca uczestniczą oni w zajęciach i wykładach, mają także możliwość poznania różnych przedsiębiorstw branżowych. Przede wszystkim jednak mają za zadanie opracować optymalne rozwiązania dla domów, które mogłyby zostać wybudowane w różnych warunkach klimatycznych. Zespoły będą międzynarodowe i multidyscyplinarne.

Chcieliśmy, aby studenci z różnych krajów, ale także z różnych, choć pokrewnych kierunków (uczestnicy z Polski studiują inżynierię środowiska, Hiszpanie – budownictwo, a Litwini – energetykę) nauczyli się współpracy w grupie. Każdy trzyosobowy zespół otrzyma rzuty budynków. Wylosuje też jego lokalizację: w Polsce, na Litwie lub w Hiszpanii. Mamy nadzieję, że studenci wiele nauczą się od siebie nawzajem, zdobędą nową wiedzę i doświadczenia – wyjaśnia koordynator projektu dr inż. Dorota Krawczyk z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB.

Podczas szkoły letniej VIPSKILLS studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi wdrażanymi przez wybrane firmy branży budowlanej. Kontakt z przedsiębiorstwami ułatwił czwarty partner projektu – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Dzięki niemu odbędą się wizyty w podlaskim KANie, Biawarze, a także wycieczka do wrocławskiej siedziby firmy De Dietrich Technika Grzewcza. PZiTB współpracował także z pomysłodawcami szkoły, przekazując oczekiwania pracodawców, jakiej wiedzy i umiejętności wymagają od absolwentów studiów technicznych.

Udział w projekcie daje nam dużą szansę rozwoju, uczy też funkcjonowania za granicą – mówi studentka inżynierii środowiska na WBiIŚ PB Agata Witkowska. Wyjaśnia, że we wrześniu Polacy i Litwini wezmą udział w podobnych zajęciach w Hiszpanii. Jak dodaje jej koleżanka Karolina Weremijewicz, to też szansa na sprawdzenie swoich umiejętności językowych, możliwość poznania innych kultur i obyczajów.

Zorganizowanie międzynarodowej szkoły letniej było też wyzwaniem dla nauczycieli akademickich. W tworzenie jej programu oraz dydaktykę zaangażowali się pracownicy wszystkich trzech uczelni partnerskich. Wspólnie opracowali treści, które znajdą się na platformie e-learningowej oraz podręcznik dla studentów.

To nowość. Nasz projekt zakłada, że kolejnym etapem szkolenia studentów, tuż po zakończeniu szkoły letniej na Politechnice Białostockiej, będą dwutygodniowe kursy na platformie e-learningowej. Dydaktycy z Polski, Hiszpanii i Litwy opracowali rodzaj wirtualnego laboratorium, w którym studenci będą mogą analizować wpływ różnych czynników na budynekmówi dr inż. Dorota Krawczyk. Staraliśmy się zaproponować ciekawe, nowoczesne metody nauczania. Ten rok jest więc dla nas testem, czy program spodoba się uczestnikom szkoły i czy osiągniemy założone efekty – dodaje.

Kolejną edycję międzynarodowej szkoły letniej w projekcie VIPSKILLS zaplanowano na 2018 roku, z nową grupą uczestników.

Podczas oficjalnego otwarcia szkoły letniej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej prof. Marta Kosior-Kazberuk powiedziała: Projekt VIPSKILLS jest szczególnie cenny, bo kładzie równy nacisk na edukację i umiejętności praktyczne studentów. Wierzę, że podczas wspólnych zajęć dowiecie się wiele o technologiach stosowanych w innych krajach, a także oczekiwaniach europejskiego rynku pracy. Cieszę się, że idea umiędzynarodowienia, która jest w tej chwili obowiązkiem szkół wyższych, dla was – uczestników szkoły letniej – wkrótce stanie się życiowym doświadczeniem.

Projekt VIPSKILLS w ramach działania „Partnerstwo Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego” w programie Erasmus+ (KA203) zakończy się w 2019 roku. Jednym z jego efektów będzie opublikowanie wszystkich materiałów dydaktycznych, programów szkolenia i rezultatów. Będą z nich mogli bezpłatnie skorzystać wszyscy chętni. Studenci przygotowali mały słownik techniczny w czterech wersjach językowych, a dydaktycy pracują nad wydaniem podręcznika dla studentów.

 

Wydrukuj ten Post