Nowy Zarząd SPAB

21 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyli absolwenci, oraz Członek Honorowy SAPB, JM Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Odbyły się także wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na prezesa Stowarzyszenia ponownie został wybrany Janusz Zastocki

 

W wyniku głosowań wybrano:

Prezes Zarządu –  Janusz Zastocki

Członkowie Zarządu – Justyna Grodzka, Leon Demianiuk, Małgorzata Lelusz, Marek Motylewicz, Andrzej Plewa, Mariusz Roszkowski, Julia Siderska, Marta Sznajder-Tomiczek, Małgorzata Wróblewska

Komisja Rewizyjna: Milena Kulesza, Stanisław Łuniewski, Kazimierz Koczewski


Sąd Koleżeński: Andrzej Godlewski i Marcin Rodzianko

Podczas dyskusji programowej dotyczycącej działalności Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej przyjęto zadania do realizacji.

1. Uruchomienie będącej w budowie niezależnej strony internetowej SAPB

w celu zapewnienia lepszego kontaktu z absolwentami.

2. Kontynuowanie konkursu „ZŁOTY ABSOLWENT PB”

mającym na celu wyróżnianie wybitnych absolwentów Politechniki Białostockiej.

3. Zapewnienie wsparcia uczelni dla działalności Stowarzyszenia

(dzięki aktywności SAPB i zaangażowaniu w życie Politechniki)

4. Wypracowanie metody sponsorowania SAPB przez absolwentów

i przedsiębiorców.

5. Rozważenie możliwości zorganizowania ogólnouczelnianego uroczystego

zakończenia studiów w Politechnice Białostockiej.

6. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie zaplecza lokalowego

i administracyjnego SAPB.

7. Opracowanie strategii dla utworzenia fundacji SAPB.

Zapraszamy wszystkich absolwentów naszej Uczelni do wypełnienia deklaracji i wstąpienia w szeregi  Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.

Wydrukuj ten Post