Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: “prawo uczelniane” opublikowane zostało:

  • Zarządzenie Nr 661 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska – przeczytaj
  • Zarządzenie Nr 662 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Politechnice Białostockiej – przeczytaj
  • Zarządzenie Nr 663 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie “Planu działań antykorupcyjnych w Politechnice Białostockiej” – przeczytaj
  • Zarządzenie Nr 664 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie “Regulaminu Organizacyjnego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Białostockiej” – przeczytaj
  • Zarządzenie Nr 665 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie “Instrukcji rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018” – przeczytaj
Wydrukuj ten Post