Dyrygent Chóru Politechniki Białostockiej, profesor Wioletta Miłkowska, otrzymała Nagrodę Artystyczną Prezydenta Białegostoku. Gala wręczenia nagród odbyła się na zakończenie Dni Białegostoku podczas koncertu w Białostockim Ośrodku Kultury, 25 czerwca.

Wyróżnienie przyznawane jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz do promocji miasta w kraju i za granicą. Prof. Wioletta Miłkowska otrzymała Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dotychczasowej działalności. Wśród laureatów są także Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, dyrektor Muzeum Podlaskiego, historyk Andrzej Lechowski oraz dyrektor miejskiej orkiestry dętej Franciszek Mocarski.

Prof. Wioletta Miłkowska od blisko 20 lat prowadzi Chór Politechniki Białostockiej. Pod Jej kierownictwem nasi chórzyści zdobywają nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu. Na co dzień jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Kieruje również Chórem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Prof. Miłkowska prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą. Współpracując z wieloma orkiestrami kameralnymi przygotowuje szereg koncertów oratoryjnych. Zajmuje się także działalnością naukową, a obszarem jej badań jest wokalna oraz wokalno-instrumentalna twórczość funeralna. W 2008 roku ukazała się publikacja jej autorstwa Requiem w twórczości kompozytorów polskich. Wioletta Miłkowska jest także animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. W latach 2006-2014 roku działała jako koordynator ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obraz funkcjonowania szkolnych zespołów chóralnych zawarła w publikacji Białystok w „Śpiewającej Polsce” (Białystok, 2011). Od marca 2015 roku sprawuje opiekę merytoryczną i koordynuje nowo powołany program własnego autorstwa „Rozśpiewany Białystok”, w którym uczestniczy obecnie 30 zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

 

Wydrukuj ten Post