Otaczają nas kolejne kody, PIN-y, hasła…, które często po prostu zapominamy. Dlatego coraz popularniejsze stają się biometryczne zabezpieczenia głosowe, zdjęciowe czy papilarne. W najbliższy weekend (16-18 czerwca) na Politechnice Białostockiej odbędzie się XVI międzynarodowa konferencja na temat biometrii: “International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications”. Natomiast w poniedziałek (19 czerwca) na Wydziale Informatyki PB otwarte zostanie nowe laboratorium biometryczne.

LABORATORIUM BIOMETRYCZNE

Profesorowi Khalidowi Saeedowi z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej udało się pozyskać grant z Motorola Solutions Foundation. “Biometria i teleopieka na komputerach osobistych, urządzeniach przenośnych i systemach wbudowanych” – to projekt edukacyjny obejmujący laboratorium biometryczne oraz specjalne wykłady i warsztaty dla zakwalifikowanych osób, głównie studentów. Projekt zyskał finansowanie w wysokości 45 tys. USD w międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez Motorola Solutions Foundation. Na ten cel swoje środki przeznaczył także wydział Informatyki (30 tys. złotych), co dało łącznie niemal 170 tys. zł. Nowe laboratorium otwarte zostanie 19 czerwca o godzinie 13.00.

W placówce znaleźć można sensory i czujniki umożliwiające zeskanowanie siatkówki oka, linii papilarnych, a także głosu. Znajdują się tu także kamery, które umożliwiają skanowanie poszczególnych cech biometrycznych takich jak twarz lub tęczówki oka, w celu akwizycji obrazu i opracowania algorytmów do stworzenia wektorów cech – tj. matematycznego opisu indywidualnych zbiorów cech użytkownika – mówi autor przedsięwzięcia, który w minionych latach zainicjował powstanie podobnych laboratoriów w Warszawie oraz w Krakowie. Chcemy rozszerzyć wiedzę naszych studentów na temat biometrycznego zabezpieczania dostępu.

Cieszymy się, że grant Motorola Solutions umożliwił nie tylko wyposażenie laboratorium w potrzebne sprzęty, ale także pozwolił na uruchomienie kursu dla studentów – dodał prof. Khalid Saeed. Rekrutacja na kurs już ruszyła, nie tylko wśród studentów Wydziału Informatyki, ale także innych wydziałów i uczelni. Warunkiem była znajomość języków programowania. Otrzymaliśmy 44 zgłoszenia i jeszcze są chętni, którzy są w trakcie zaliczenia przedmiotu “programowanie” – mówi prodziekan ds. promocji i współpracy Wydziału Informatyki dr hab. Dorota Mozyrska. Na kursie prowadzone będą trzy przedmioty: podstawy biometrii z definicjami, analizą i przetwarzaniem obrazów biometrycznych oraz podstawami systemów telemedycyny, metody programowania urządzeń mobilnych, systemy wbudowane. Planowane są także wykłady dodatkowe, wygłaszane przez polskich i zagranicznych profesorów i ekspertów z dziedzin biometrii.

KONFERENCJA BIOMETRYCZNA

To już 16. CISIM odbywa się z inicjatywy prof. Khalida Saeeda, integrując specjalistów z dziedziny biometrii z całego świata. W tegorocznej konferencji pod tytułem “International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications” weźmie udział około siedemdziesięciu gości, z kilkunastu krajów świata: Czech, Białorusi, Litwy, Włoch, Niemiec, Indii, Korei Południowej, Japonii, Nowej Zelandii, Tunezji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Dubaju i oczywiście z Polski.

Przewidujemy prelekcje Nabendu Chaki z Uniwersytetu z Kalkuty, Young Im Cho z Seulskiego Uniwersytetu, Mario Koeppen z Instytutu Kyushu w Tokio, Witolda Pedrycza z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie. Każdy będzie mówił o ostatnich najważniejszych wynikach swoich prac naukowych i badawczych. Wielu z pewnością zainteresuje także wykład profesora Kennetha Regana z Uniwersytetu w Buffalo, który jest międzynarodowym mistrzem szachów – mówi prodziekan Wydziału Informatyki dr hab. Dorota Mozyrska.

CISIM, to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń technologicznych. Spotkanie po raz szósty organizowane jest w Polsce, a w minionych latach odbywało się także we Włoszech, Wietnamie, Indiach, Brazylii czy Czechach.

O konferencji: więcej

MOTOROLA FOUNDATION

Kwotą 5,5 miliona złotych w ciągu ostatnich lat wsparła fundacja Motorola Solutions polskie projekty edukacyjne i społeczne z dziedziny nowych technologii. W tym roku przekazano niemal pół miliona złotych do szkół wyższych działających na terenie Polski, a także do organizacji społecznych.
Oprócz Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, w ostatnich latach granty trafiły także do Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej, fundacji HandsOnTechnology czy organizacji R2 – ochotniczych motocyklowych ratowników medycznych, którzy z grantu sfinansowali zakup pojazdów do ratowania życia. Jest to forma uznania dla innowacyjnych projektów edukacyjnych i społecznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W kontekście naszej działalności granty są świadomym budowaniem ekosystemu relacji: biznesu, środowiska akademickiego i inicjatyw społecznych. Wspieranie procesu edukacji przynosi uczelniom, ich wykładowcom i studentom, a finalnie społeczeństwu wymierne korzyści – tłumaczy Jacek Drabik, Country Manager Motorola Solutions Polska.
Dodatkowych informacji udziela:
Dagmara Kaczmarek, Motorola Solutions Polska
tel.: +48 12 2979400, +48 605562101, email: dagmara.kaczmarek@motorolasolutions.com

 

Wydrukuj ten Post