Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: “prawo uczelniane” opublikowane zostało:

  • Zarządzenie Nr 659 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie “Instrukcji Inwentaryzacyjnej Politechniki Białostockiej” – przeczytaj
  • Zarządzenie Nr 660 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i rozliczania środków służących utrzymaniu potencjału badawczego finansowanego z działalności statutowej w Politechnice Białostockiej – przeczytaj
Wydrukuj ten Post