Politechnika Białostocka utrzymuje stabilną pozycję w Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw. W tegorocznym zestawieniu ogólnym otwiera drugą pięćdziesiątkę, wśród polskich uczelni technicznych zajmuje 16. pozycję.

Dzisiaj (12 czerwca) Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” ogłosiła wyniki 18. edycji rankingu. Oceniono w nim m.in. ponad 90 uczelni akademickich. Pracami kapituły kierował prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauki. Jego zdaniem ranking ma pomóc w wyborze uczelni tegorocznym maturzystom i ich rodzicom. Ma także tworzyć aktualną mapę polskiego szkolnictwa wyższego. Obecny na uroczystości przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Muller, dyrektor Biura Ministra podkreślał podczas uroczystości, że ranking pokazuje także „za co będą pieniądze”. W tym roku Kapituła brała bowiem pod uwagę dwa nowe kryteria: ekonomiczne losy absolwentów (wskaźnik mierzony zatrudnialnością absolwentów oraz wysokością ich zarobków wg ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne losy absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS) oraz jakość przyjętych na studia (to wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych przyjmowanych studentów).

W ubiegłorocznym zestawieniu najwyżej premiowany był Prestiż, czyli preferencje pracodawców i ocena kadry akademickiej. W tym roku na pierwsze miejsce wysunęła się Efektywność naukowa (waga 20%) oraz Absolwenci na rynku pracy (18%). Przy ocenie efektywności naukowej premiowane były: skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na badania, rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe, publikacje, cytowania, współczynnik publikacji, czyli tzw. indeks Hirscha. W kryterium Absolwenci na rynku pracy znalazły się dwa wskaźniki: preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów. Politechnika Białostocka szczególnie wysoko wypadła właśnie w tym drugim – ekonomiczne losy absolwentów 75% w stosunku do najlepszych uczelni w Polsce. Uczelnia wysoko punktowana była także za ocenę parametryczną (71% w kryterium Potencjał naukowy). Docenione zostało również zdobywanie przez nasze wydziały kolejnych uprawnień doktorskich oraz publikacje naukowe pracowników. Politechnika Białostocka w kategorii Innowacyjność została sklasyfikowana na 30. miejscu (zachowana pozycja sprzed roku). Tu liczyły się m.in. liczba uzyskanych patentów oraz pozyskane środki z Unii Europejskiej. Uczelnia awansowała z 45. na 41. pozycję w ocenie Umiędzynarodowienia – tu zdecydowała liczba studentów przyjeżdżających z zagranicy, by kształcić się na naszej uczelni.

Dobrze oceniony został Potencjał naukowy Politechniki Białostockiej – 67,5% – w stosunku do lidera – Uniwersytetu Warszawskiego. Tu brane były pod uwagę takie kryteria jak: suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia habilitacyjne czy doktorskie. Pod względem warunków kształcenia, czyli stosunku liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów Politechnika Białostocka zajmuje 22. miejsce w rankingu.

Ciekawe, że w ocenie podlaskich pracodawców Politechnika Białostocka znalazła się tuż za Uniwersytetem w Białymstoku, wyprzedzając Uniwersytet Warszawski i Jagielloński.

Jak wygląda klasyfikacja wybranych kierunków prowadzonych na naszej Politechnice? Wysoką pozycję zajmuje budownictwo – 11 miejsce na 33 sklasyfikowane szkoły wyższe. Wyróżnia się też pozycja kierunków architektura – 8/13 oraz inżynieria środowiska – 17/25.

 

Więcej informacji o rankingu na stronie Fundacji Perspektywy: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/profil-uczelni?u=3846

 

 

Wydrukuj ten Post