Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 1 czerwca 2017 roku zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy A. Pogorzelski – znakomity naukowiec, wieloletni pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska naszej Uczelni, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, promotor rozpraw doktorskich wszystkich pracowników Zakładu Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli PB, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega, człowiek niezwykle życzliwy i pomocny w rozwiązywaniu trudnych problemów nie tylko naukowych.

Jego odejście jest wielką stratą. Pozostanie na zawsze w pamięci społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej. Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Jerzy Andrzej Pogorzelski urodził się 17 października 1939 r. w Warszawie. Działalność zawodową rozpoczął w lipcu 1960 r. po ukończeniu Wydziału Budownictwa Lądowego PW. Od października 1960 r. był zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej: od pracownika inżynieryjno-technicznego, poprzez stanowisko asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta i profesora. Od 1962 r. do 1967 r. współpracował z Katedrą Budownictwa Ogólnego Politechniki Warszawskiej prowadząc wykłady z fizyki budowli. W okresie od października 1961 r. do czerwca 1966 r. pracę w ITB łączył ze studiami na Wydziale Matematyczno-Fizycznym UW (kierunek: fizyka). Zakończenie studiów pracą dyplomową na temat sprzężonego transportu ciepła i masy w ciałach kapilarno-porowatych zbiegło się w czasie z obroną pracy doktorskiej na PW. W latach 1971-1974 Jerzy A. Pogorzelski pracował w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie pełniąc funkcje Kierownika Katedry Budownictwa Rolniczego i Prodziekana Wydziału Budownictwa. W lipcu 1974 r. nastąpił powrót do Instytutu Techniki Budowlanej na stanowisko docenta, a od 1984 do 2006 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Badawczego (w latach 1991-94 Sekretarza Naukowego Instytutu).

Od 1982 rozpoczęła się ponad 30-letnia współpraca Profesora Pogorzelskiego z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Profesor był zatrudniony na stanowisku profesora. Wykładał przedmioty związane z fizyką budowli, rozwojem zrównoważonym, diagnostyką cieplną budynków i termomodernizacją. Wniósł istotny wkład w rozwój naukowy Zakładu Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli. Pod Jego kierunkiem powstało sześć doktoratów z fizyki budowli. Należy nadmienić, że w latach 80-tych fizyka budowli nie była prowadzona jako odrębny przedmiot. Dzięki kilkuletnim staraniom Profesora przedmiot znalazł się w siatce godzin prowadzonych na WBiIŚ. Postało również laboratorium fizyki budowli (od podstaw), uruchomiono też specjalność Budownictwo Energooszczędne oraz Studia Podyplomowe Budownictwo Ekologiczne i Energooszczędne.

Podstawowa tematyka naukowa profesora Jerzego A. Pogorzelskiego to modelowanie matematyczne przenoszenia ciepła między budynkiem i jego otoczeniem, metody badań i badania właściwości cieplnych i wilgotnościowych materiałów i elementów budowlanych, racjonalne użytkowanie energii w budynkach. Przejściowo, w latach 1974-86 w prowadził również prace związane z tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Był autorem ponad 500 publikacji naukowych, kierownikiem ok. 30 prac badawczych statutowych w ITB, recenzentem kilkunastu projektów badawczych (grantów) KBN; promotorem 12 zakończonych przewodów doktorskich w ITB, PB i PK; recenzentem ponad 10 rozpraw doktorskich; prac habilitacyjnych. Był członkiem licznych rad i stowarzyszeń naukowych oraz organizacji zawodowych krajowych i zagranicznych, między innymi Komitetu Inżynierii Lądowej, Sekcji Fizyki Budowli KILiW, Staendige Konferenz Bauphysik Professoren (Niemcy), Komitetu Technicznego 179 PKN Ochrona Cieplna Budynków (Przewodniczący od 1994 r.), Komitetu Technicznego 211 PKN Wyroby do Izolacji Cieplnej, Komitetu Technicznego 307 PKN Budownictwo Zrównoważone, Stałej Konferencji Wykładowców Fizyki Budowli (przewodniczący od 2006 r.).

Prof. Jerzy Andrzej Pogorzelski miał imponujący dorobek naukowy w dziedzinie fizyki budowli. Pozostawił liczne grono wychowanków, współpracowników i przyjaciół.

Prof. Jerzy Andrzej Pogorzelski 1939-2017

Prof. Jerzy Andrzej Pogorzelski 1939-2017

 

Uroczystości pogrzebowe:

13.06.2017 r., o godz. 12:00 – uroczystość żałobna w domu pogrzebowym na Cmentarzu na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45. Następnie przejazd autokarem na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, ul. Młynarska 54/56/58 i złożenie urny do grobu rodzinnego.

 

 

Wydrukuj ten Post