Zostań laureatem konkursu

Zapraszamy wszystkich Absolwentów Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku do wzięcia udziału w Konkursie Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej.

W Konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył Naszą Uczelnię.

W celu zgłoszenia udziału w Konkursie należy uzupełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz Zgody Kandydata i dostarczyć je do 6 listopada 2017 r.  osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A (kancelaria)

Statuetka-Zl Absolwent

Wydrukuj ten Post