Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 21 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 17.00

w Auli 12 B (ul. Wiejska 45 A – budynek „B” Rektoratu PB)

Program Zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie z działalności SAPB – prezes.

5. Głosowanie nad absolutorium ustępującemu zarządowi.

6. Powołanie komisji wyborczej.

7. Zgłoszenia kandydatów do władz Stowarzyszenia.

a. prezesa

b. członków Zarządu

c. członków Komisji Rewizyjnej

d. Sadu koleżeńskiego

8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

9. Dyskusja programowa dotycząca działalności Stowarzyszenia.

10. Ogłoszenie wyników wyborów.

11. Zakończenie obrad.

Liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z poważaniem,

Janusz Zastocki z Zarządem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej

Wydrukuj ten Post