Zarządzenie Rektora PB Nr 177 z dnia 31 maja 2013 w sprawie ustalenia harmonogramu roku akademickiego 2013/2014 wprowadza dokładne daty organizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Białostockiej.

Wydrukuj ten Post