Rektor i Senat Politechniki Białostockiej mają zaszczyt zaprosić do udziału w uroczystym posiedzeniu Senatu PB, podczas którego profesor dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski otrzyma tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej.

Profesor Marian P. Kaźmierkowski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, to uczony o uznanym międzynarodowym autorytecie, twórcą uznanej w kraju i za granicą szkoły naukowej energoelektroniki i napędu elektrycznego. Z propozycją wyróżnienia Profesora godnością Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej wystąpił Wydział Elektryczny, a inicjatywa została poparta wspólną zgodą Senatów Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej profesorowi Marianowi Kaźmierkowskiemu odbędzie się w czwartek, 25 maja w Auli Dużej, Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45 D. Początek o godz. 12:15.

 

Program:

  • Wystąpienie JM Rektora PB prof. dr. hab. inż. Lecha Dzienisa
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Elektrycznego dr. hab. inż. Mirosława Świercza, prof. nzw.
  • Laudacja Promotora prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sikorskiego
  • Uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej prof. dr. hab. inż. Marianowi Piotrowi Kaźmierkowskiemu
  • Wystąpienia gości
  • Wykład Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej „Rozwój energoelektronicznych systemów zasilania bezstykowego”
  • Występ Chóru PB pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej
  • Spotkanie z Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej

 

Zapraszamy!

Wydrukuj ten Post