Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: „prawo uczelniane” opublikowane zostało Zarządzenie nr 647 z dnia 28 kwietnia 2017 roku:

Zarządzenie nr 647 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Akademickiej Rozgłośni Radiowej Politechniki Białostockiej „Radio AKADERA”

 

Wydrukuj ten Post