Autonomia uczelni wyższych była tematem przewodnim dorocznej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA), która odbyła się w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w norweskim Bergen. Politechnikę Białostocką na konferencji oraz posiedzeniu zgromadzenia ogólnego EUA reprezentował Rektor PB prof. Lech Dzienis.

European University Association (EUA) zrzesza ponad 850 instytucji szkolnictwa wyższego w 46 krajach, zapewniając im forum współpracy i wymiany informacji dotyczących polityki szkolnictwa wyższego i badań. Członkami stowarzyszenia jest 39 polskich szkół wyższych (należących do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), w tym od 2002 roku – Politechnika Białostocka. Rektor PB Prof. Lech Dzienis na forum EUA bierze udział w pracach organu doradczego Rady – Research Policy Working Group.

Konferencja w Bergen poświęcona była problemom dotyczącym autonomii szkół wyższych i wolności akademickiej w kontekście aktualnych wyzwań społecznych, gospodarczych i politycznych w Europie. Wydarzeniu towarzyszyła sesja Leadership Roundtable, podczas której dyskutowano kwestie dotyczące pozycji europejskich uniwersytetów oraz wiążących się z tym wyzwań. W debacie wzięli udział rektorzy oraz przedstawiciele uniwersytetów członkowskich EUA.

 

Więcej o konferencji na stronie www.eua.be

 

Wydrukuj ten Post