Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: „prawo uczelniane” opublikowane zostało Zarządzenie Nr 640 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego Politechniki Białostockiej na 2017 rok oraz Zarządzenie nr 641 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie obsługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Wydrukuj ten Post