1 kwietnia 2017 r. Archiwum Uczelniane Politechniki Białostockiej obchodziło 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji uchylamy rąbka, na co dzień pilnie strzeżonych, tajemnic związanych z miejscem, które pieczołowicie gromadzi i chroni historię Politechniki Białostockiej.

1 grudnia 1949 roku Naczelna Organizacja Techniczna otrzymała zgodę Ministra Oświaty na założenie i prowadzenie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. Pięć lat później mury szkoły opuścił pierwszy rocznik absolwentów – 28 inżynierów elektryków i 29 inżynierów mechaników. W tym samym roku WSI ogłosiło kolejną rekrutację, tym razem również na Wydział Budowlany. Uczelnia rozrasta się więc dynamicznie i pilnie potrzebuje archiwum. 1 kwietnia 1957 r. powstaje więc składnica akt. Na podstawie przepisów z 1952 r. weszła w skład sekretariatu. Przechowywano w niej akta poszczególnych komórek organizacyjnych oraz prace dyplomowe studentów.

W październiku 1964 następuje zmiana nazwy uczelni na Wyższą Szkołę Inżynierską. Kolejne przekształcenie następuje w roku 1974 – WSI zostaje podniesione do rangi uczelni akademickiej pod nazwą Politechnika Białostocka. W maju 1975 r. powołano archiwum zakładowe, które do 2009 r. funkcjonowało przy Biurze Rektora, natomiast w 2010 r. wcielono je w strukturę Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Archiwum Uczelniane kilkukrotnie na przestrzeni lat zmieniało swoją siedzibę. W pierwszej fazie organizacji składnica akt zlokalizowana była na trzecim piętrze budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 11/15. W wyniku zmian organizacyjnych w 1975 r., a także powiększających się zasobów, planowano przenieść archiwum do budynku na nowo powstającym kampusie przy ul. Wiejskiej. Plany te zrealizowano dopiero w 1987 r. Do tego czasu jednostkę przeprowadzono do dwóch pomieszczeń w budynku Instytutu Mechaniki w Kleosinie. Od 1987 roku do chwili obecnej Archiwum Uczelniane PB znajduje się w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Wiejskiej 45 C w pomieszczeniach 124 (pokój biurowy) oraz 058 (magazyn). Dokumentacja aktowa umieszczona została w nowym pomieszczeniu magazynowym, dostosowanym do właściwego jej przechowywania i zabezpieczania. Archiwum otrzymało także pokój biurowy, który służy pracownikom do porządkowania oraz udostępniania akt.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów Archiwum – więcej informacji na stronie: http://biblioteka.pb.edu.pl/pl/archiwum, a także na filmową wycieczkę po nim, zrealizowaną przez telewizję Platon TV Białystok: http://biaman.platontv.pl/show/7325

 

Wydrukuj ten Post