Politechnika Białostocka uczestniczy w Polsko-Ukraińskich Dniach Edukacji, Nauki i Innowacji w Kijowie (6-7 kwietnia). Dwudniowe spotkanie służyć ma promocji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

W wydarzeniu udział bierze Prorektor ds. Rozwoju PB dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB oraz dr hab. inż. Iwona Skoczko (WBiIŚ) i prof. Maciej Zajkowski (WE). Nasi przedstawiciele uczestniczą m.in. w dyskusjach i spotkaniach brokerskich Horyzont 2020, prezentują potencjał badawczy Politechniki Białostockiej. Równolegle przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej promują Uczelnię na międzynarodowych targach edukacyjnych „Osvita ta kar’era”.

Ważną częścią wydarzenia jest II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy oraz wielki koncert z udziałem zespołów artystycznych polskich uczelni. Międzynarodowe Forum Rektorów to wspólne przedsięwzięcie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy. Jego organizatorzy chcą zwrócić uwagę na wyzwania stojące przed uczelniami polskimi i ukraińskimi – umiędzynarodowienie jest kluczowym czynnikiem rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego. Kolejne ważne tematy to współpraca w ramach projektów naukowych, tworzenie sieci współpracy start-upów, a także rozwój kontaktów w ramach programu Erasmus+. Gośćmi specjalnymi Forum są Lilia Hryniewicz Minister Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Polsko-ukraińskie debaty i spotkania edukacyjne w Kijowie to największe z dotychczasowych wydarzeń tego typu. Organizowane są przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Punktu Kontaktowego Horyzont 2020, Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego oraz Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Dzisiaj (7 kwietnia), w Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej o godz. 14:15, rozpocznie się koncert „Warszawa w Kijowie”. Wystąpią w nim zespoły artystyczne polskich uczelni i młodzi Ukraińcy, którzy odnieśli sukces zawodowy i naukowy dzięki studiom odbytym w polskich uczelniach. Gościem specjalnym koncertu będzie piosenkarka Kasia Moś, reprezentantka Polski w tegorocznym finale Eurowizji, który odbędzie się w maju w Kijowie.

 

 

Wydrukuj ten Post