Rozpoczęła się rejestracja uczestników na kolejną konferencję programową NKN „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w dniach 26 i 27 kwietnia.

Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni – czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę. Ważną kwestią jest też, odpowiedź na pytanie ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce oraz czy podział ten ma być trwały, czy uczelnie mogą starać się o awans.

Dyskutować będziemy także o przyszłości wyższego szkolnictwa zawodowego, którego funkcjonowanie budzi obecnie wiele zastrzeżeń. Kolejną kwestią będzie miejsce w nowym systemie Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych.

Formularz zgłoszeniowy, program i informacje logistyczne: http://www.nauka.gov.pl/zroznicowanie-modeli-uczelni-i-instytucji-badawczych-kierunek-i-instrumenty-zmian/

 

 

Wydrukuj ten Post