Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają 27 kwietnia br. na spotkanie o programach Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa.

Programy Interreg umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych.

W programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego uczestniczą instytucje publiczne i prywatne. Polscy partnerzy biorą udział w projektach dotyczących m.in. wpływu gospodarki leśnej na jakość wód powierzchniowych, wprowadzania innowacji do produkcji odzieży ochronnej, rozwoju sektora meblarskiego poprzez tworzenie oferty dla seniorów, opracowania szlaków kulturowych związanych z ruchem Reformacji.

W programie Interreg Europa instytucje publiczne i non-profit (np. JST wszystkich szczebli, agencje rozwoju, uczelnie, instytuty, fundacje, stowarzyszenia) unowocześniają programy rozwoju regionalnego, między innymi regionalne strategie innowacji, Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Katowice, lubelski regionalny program operacyjny, zachodniopomorski plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju Gdańska.

W związku z trwającym w programie Interreg Europa naborem wniosków oraz zaplanowanymi na jesień konkursami w programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego, zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu 27 kwietnia i szerszego zapoznania się z bogatą ofertą współpracy.

Rejestracja wyłącznie on-line, pod adresem: europasrodkowa.gov.pl

Wydrukuj ten Post