Udział Politechniki Białostockiej w projekcie uruchomienia krajowej sieci klas konfucjańskich oraz podpisanie listu intencyjnego o przystąpieniu do polsko-chińskiego konsorcjum akademickiego „One Belt One Road” to najważniejsze punkty ostatniej wizyty Rektora PB prof. Lecha Dzienisa w Chinach.

Podczas dwudniowego spotkania w Pekinie (21 – 22 marca) przedstawiciele polskich i chińskich uczelni technicznych zawiązali konsorcjum akademickie, którego celem jest wspólne powadzenie badań naukowych w ramach programu „One Belt One Road” (Sino-Polish University Consortium „One Belt One Road”). Do konsorcjum przystąpiły w sumie 23 ośrodki akademickie, w tym 9 polskich uczelni: Politechnika Białostocka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Śląski. Po stronie chińskiej są to czołowe szkoły wyższe 34-milionowego municypalnego miasta Chongqing (już wcześniej współpracujące z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w ramach porozumienia z listopada 2016 roku) i siedem kolejnych, prestiżowych uczelni technicznych Pekinu. Na czele konsorcjum stanęli rektorzy trzech uczelni: prof. Liu Gonghui, rektor Politechniki Pekińskiej, prof. Tang Boming, rektor Chongqing Jiaotong University oraz prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej.

Polsko-chińskie  konsorcjum akademickie to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw na świecie. Uczelnie członkowskie deklarują aktywny udział w strategicznym projekcie „One Belt One Road”, ogłoszonym przez rząd chiński w 2013 roku. Na polskich uczelniach mają powstać klasy konfucjańskie, w których języka chińskiego uczyć się ma kadra inżynierska projektu. Klasy mają też być zalążkiem nowych Instytutów Konfuncjusza i choć powstaną pod patronatem Politechniki Opolskiej, to działać będą autonomicznie. W realizacji zadań klasy konfucjańskiej partnerem Politechniki Białostockiej będzie Ningbo Institute of Technology na Zhejiang University, z którym nasza uczelnia współpracuje m.in. w ramach wspólnego instytutu logistyki. We wszystkich uczelniach konsorcjum – klasy konfucjańskie zaczną działać już w październiku 2017 roku. Uroczyste otwarcie sieci zaplanowano na początku 2018 roku. Tak ustalono podczas negocjacji prowadzonych 22 marca w siedzibie Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego Hanban w Pekinie (to jednostka Ministerstwa Edukacji Chin odpowiedzialna za światową sieć Instytutów Konfucjusza). W przyszłości na polskich i chińskich uczelniach zrzeszonych w konsorcjum powstaną także kierunki, a w ślad za tym, całe wydziały prowadzące kształcenie i badania w ramach projektu „One Belt One Road”, czyli Nowego Jedwabnego Szlaku.

Strategiczny projekt „One Belt One Road” zakłada utworzenie transkontynentalnego połączenia kolejowego pomiędzy Chinami na Zachodem Europy. Połączenie ma gwarantować szybki przewóz towarów w obu kierunkach. Projekt ma też stymulować rozwój państw leżących na tym szlaku.

Nowo powołane konsorcjum akademickie ma wzmocnić współpracę między polskimi i chińskimi uczelniami, doprowadzić do podniesienia jakości kształcenia, badań naukowych i współpracy międzynarodowej. Organem decyzyjnym Konsorcjum jest Rada, która tworzy Kartę Konsorcjum, uchwala podstawowe rozporządzenia i zasady, opracowuje harmonogramy pracy Konsorcjum.

Następne spotkanie członków Konsorcjum odbędzie się 25 kwietnia w Opolu. Dwa dni później rektorzy zrzeszonych uczelni spotkają się na Politechnice Poznańskiej, gdzie powołany zostanie sekretariat konsorcjum ze strony uczelni polskich.

Sygnatariusze Sino-Polish University Consortium „One Belt One Road”:

 • Li Shiyu, Komisja Edukacji miasta Chongqing
 • Tang Boming, Chongqing Jiaotong University
 • Gou Chaoli, prorektor Chongqing Technology and Business University
 • Xu Jun, szefowa Działu Współpracy Międzynarodowej, Chongqing University
 • Chen Qianbin, prorektor Chongqing University of Post and Telecommunications
 • Zhou Xiangyu, prorektor Chongqing University of Science and Technology
 • Huang Weijiu, prorektor Chongqing University of Technology
 • Zhang Weiguo, rektor Southwest University
 • Pan Fangfang, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Komisji Edukacji Pekinu
 • Liu Gonghui, rektor Beijing University of Technology
 • Wang Yongsheng, rektor Beijing Information Science and Technology University
 • Jiang Yijian, rektor Beijing Institute of Petrochemical Technology
 • Cao Weidong, rektor Beijing International Studies University
 • Zhang Ailin, rektor Beijing University of Civil Engineering and Architecture
 • Fu Zhifeng, rektor Capital University of Economics and Business
 • Zheng Wentang, rektor North China University of Technology
 • Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej
 • Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej
 • Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej
 • Krzysztof Lewenstein, prorektor Politechniki Warszawskiej
 • Teofil Jesionowski, prorektor Politechniki Poznańskiej
 • Grzegorz Bąk, prorektor Politechniki Łódzkiej
 • Andrzej Dziedzic, prorektor Politechniki Wrocławskiej
 • Ryszard Koziołek, prorektor Uniwersytetu Śląskiego
 • Piotr Małkowski, pełnomocnik rektora AGH ds. współpracy z Chinami

 

 

Informacje na temat konsorcjum:
www.perspektywy.pl

wu.po.opole.pl

www.us.edu.pl

 

Informacje na temat konsorcjum w mediach chińskich:
www.chinadaily.com.cn

www.news.bjut.edu.cn

 

 

Wydrukuj ten Post