Rozpoczyna się kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. We środę i czwartek (29-30 marca) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się dyskusja na temat “Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”. Co zmieni się w kształceniu studentów, ocenie uczelni ? Każdy członek społeczności akademickiej zainteresowany przyszłością studiowania będzie mógł śledzić dyskusję oraz włączyć się do niej  korzystając z Internetu. Transmisja online prowadzona będzie na stronie www.nkn.gov.pl .

Program transmisji:

29 marca 2017

 • 10.00-10.15 Oficjalne otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 10.15-11.00 Wystąpienie programowe – Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 11.00-11.30 Wystąpienie tematyczne -prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Edukacja na poziomie wyższym w Polsce – dylematy i wyzwania
 • 12.00-13.15 PANEL I Ocena i doskonalenie jakości kształcenia w różnych kulturach akademickich
 • 14.15-15.30 PANEL II Zewnętrzna ocena jakości kształcenia i jej rola w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym
 • 15.30-16.45 PANEL III Mechanizmy oceny i doskonalenia jakości kształcenia w polskich uczelniach

 

30 marca 2017

 • 9.00-9.30 Wystąpienie otwierające – prof. dr hab. Aleksander Bobko – sekretarz stanu w MNiSW
 • Problem jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze
 • 9.30-10.00 Wystąpienie tematyczne – prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski
 • Jakość kształcenia – szanse i wyzwania
 • 10.00-11.15 PANEL IV – Jakość kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów
 • 11.45-13.00 PANEL V – Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno–gospodarczego

 

 

 

Wydrukuj ten Post