Pomagają młodym ludziom, którzy przyjeżdżają na studia do Polski, przybliżają im kulturę i tradycje regionów, są tłumaczami i „pogotowiem ratunkowym” – studenci z Erasmus Student Network.

Rokrocznie na polskie uczelnie przyjeżdża blisko 11 tysięcy studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+. W tym około trzystu – na naszą Uczelnię. Obcokrajowcom w zaaklimatyzowaniu się pomagają wolontariusze z ESN.

W najbliższy weekend (17-19 marca) o swojej działalności przedstawiciele ESN będą rozmawiać na Politechnice Białostockiej. Na naszej Uczelni spotkają się delegaci z 42 polskich sekcji ESN oraz zarząd tej organizacji. Udział w zjeździe zgłosiło ponad 70 osób. Delegaci będą dyskutować m.in. o budżecie organizacji i jej statucie, omawiać zagadnienia współpracy z instytucjami i partnerami komercyjnymi oraz podsumują projekty Discovery Europe i ESNOLYMPICS.

Spotkanie Delegatów ma służyć nie tylko dyskusji na temat losów Stowarzyszenia ESN Polska, ale również promocji Białegostoku i Politechniki Białostockiej. Jedną z atrakcji będzie wycieczka po mieście żółtym “School Busem”. Podczas zjazdu odbędzie się również Gala 10-lecia ESN PB – informuje Aleksandra Seweryn, Przewodnicząca oddziału organizacji na naszej Uczelni.

 

 

Wydrukuj ten Post