Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz nie zrzeszonych absolwentów Politechniki Białostockiej na otwarte Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2017 r. (środa) o godz. 15:40 w Auli Nr. 12B (REKTORAT) przy
ul Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok.

W przypadku braku Kworum (Quorum) w pierwszym terminie ustalamy drugi termin Walnego Zebrania na 30 marca 2017 r. o 16:10 w wymienionym powyżej miejscu.

Głównym punktem obrad będzie dyskusja i głosowanie nad sprawozdaniem finansowym za 2016 rok. Ponadto, dyskusji poddane zostaną propozycje zmian w regulaminie konkursu Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej.

 
Janusz Zastocki, prezes SAPB

Wydrukuj ten Post