245 studentów z 8 kierunków studiów będzie mogło wziąć udział w certyfikowanych szkoleniach, branżowych warsztatach językowych i wizytach studyjnych u pracodawców. To i wiele innych działań czeka uczestników projektu 2WORK – kompleksowego programu kształtującego kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy.

Projekt będzie realizowany na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydziale Zarządzania i Zamiejscowym Wydziale Leśnym. Uczestnikami projektu mogą być studenci ostatnich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka oraz leśnictwo. Do aplikowania zapraszamy także studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna.

Udział w projekcie jest bezpłatny, rekrutacja odbywa się poprzez stronę: 2work.pb.edu.pl Tu także szczegółowe informacje o projekcie.

 

Wydrukuj ten Post