Porozumienie o współpracy podpisała dziś (9 marca) Politechnika Białostocka oraz podlaska Inspekcja Handlowa.

Chodzi o dobro konsumenta, którym jest każdy z nas – podkreślała Helena Łazowska, Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB mówił przed podpisaniem porozumienia: Codziennie tysiące osób dokonują zakupów i … czasem pojawiają się kłopoty z reklamacjami, ze sprzedawcami, z firmami, które produkują elementy urządzeń czy maszyn. Z tych problemów pomaga klientom wychodzić obronną ręką Inspekcja Handlowa. Ta z kolei, na mocy dzisiejszego porozumienia, będzie mogła korzystać ze wsparcia Politechniki Białostockiej jako zaplecza kompetentnych rzeczoznawców.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej publikujemy listę rzeczoznawców z rożnych branż. W tym wykazie są również pracownicy Politechniki Białostockiej. Z naszej listy rzeczoznawców mogą korzystać konsumenci oraz przedsiębiorcy – wszyscy, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego przy rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dzisiejsze porozumienie, w szerszym niż do tej pory zakresie, określa zasady współdziałania uczelni  z Inspektoratem. Będziemy mogli korzystać zarówno z fachowej wiedzy pracowników Politechniki Białostockiej, jak również z bazy laboratoryjnej i aparatury uczelni. Zależy nam na tym, żeby przy ocenie produktów korzystać z wiedzy doświadczonych osób – dodaje inspektor  Helena Łazowska.

Porozumienie oprócz wsparcia merytorycznego pracowników PB (wpisanych na listę rzeczoznawców Inspekcji Handlowej) obejmuje także możliwość korzystania z laboratoriów Uczelni oraz konsultacje i szkolenia. Pracownicy PB będą mogli uczestniczyć, w charakterze biegłych rzeczoznawców, w kontrolach realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Podczas podpisania porozumienia obecni byli także Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku Włodzimierz Leszek Kusak, Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Bogdan Dobrzyński oraz Prodziekan do spraw Rozwoju i Współpracy Wydziału Elektrycznego dr inż. Wojciech Trzasko.

 

Wydrukuj ten Post