Od 10 lat Politechnika Białostocka współtworzy akcję Dziewczyny na politechniki! której celem jest promocja wśród dziewcząt i kobiet kształcenia w naukach technicznych i pracy w przemyśle.

Innowacja jest konieczna dla budowania społeczeństwa i gospodarki opartych o wiedzę i ukierunkowanych na globalną konkurencyjność. Udział kobiet w tym procesie jest jednym z kluczowych warunków jego powodzenia. Absolwentki kierunków technicznych i ścisłych muszą mieć swój wkład w tworzenie nowych rozwiązań w obszarze naukowo-technologicznym, bo ich potencjał i kreatywność są istotne dla innowacyjności kraju – informuje Fundacja Perspektywy, koordynująca akcję.

Dlatego tak ważne jest promowanie obecności kobiet na uczelniach technicznych – zarówno wśród studentek, jak i pracowników nauki.

Kobiety we władzach PB

Od XIII kadencji, tj. od września 2008 roku w najwyższych władzach Uczelni zawsze są panie. Pierwszą kobietą na stanowisku Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki była dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB, w XIV kadencji funkcję tę pełniła dr hab. Grażyna Łaska, a od września 2016 roku – Prorektorem ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej jest dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Politechnikę Białostocką tworzy 7 Wydziałów, na 6 z nich funkcję dziekanów pełnią mężczyźni, tylko na Wydziale Zarządzania stanowisko to sprawuje kobieta – dr hab. Joanna Ejdys prof. PB. Na wszystkich wydziałach w sumie jest 23 prodziekanów, z tego aż 12 – to kobiety.

…i na studiach

Aktualnie na Politechnice Białostockiej dziewczyny stanowią nieco ponad 37% ogółu studentów, na studiach stacjonarnych ten odsetek jest wyższy – wynosi nieco ponad 41%.

Od roku akademickiego 2008/2009 wzrósł odsetek kobiet wybierających kierunki stricte techniczne. I tak na jednym z najsłabiej sfeminizowanych kierunków – elektrotechnice – 8 lat temu kobiety stanowiły 3,2% ogółu studentów, obecnie jest ich 6,6%. Na informatyce kobiet było 9,7%, w tym roku akademickim jest ich 12,9%, automatykę i robotykę studiowało 4,7% kobiet, a obecnie jest ich 10,6% (liczbowo: 8 lat temu było 18 studentek, w tym roku akademickim jest ich aż 44). W większym zakresie zainteresowaniem dziewczyn cieszyło się budownictwo – 10 lat temu na tym kierunku dziewczyny stanowiły 25,1% ogółu studentów, obecnie jest ich 30,9%.

Konferencja 30 marca

Chcielibyśmy podtrzymywać to zainteresowanie kierunkami technicznymi, dlatego po raz kolejny zapraszamy uczniów, ich nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych do udziału w konferencji Programowanie przyszłości na Politechnice Białostockiej. Konferencja odbędzie się 30 marca na Wydziale Elektrycznym. Efekty akcji Dziewczyny na politechniki! przedstawi dr Bianka Siwińska z Fundacji Perspektywy. O tym, jak uczyć programowania i jak będzie wyglądało programowanie przyszłości mówić będą twórcy robota edukacyjnego Photon. Studia są pierwszym krokiem na drodze zawodowej, dlatego jak się programować zawodowo podpowie Dominika Bettman, Prezes ds. Finansowych firmy Siemens. Czego się nauczymy, tego nikt nam nie wydrze – przekonywać będzie znana popularyzatorka nauki, dr Monika Aksamit-Koperska. M.in. przedstawi korzyści, jakie mogą płynąć z posiadania naukowego spojrzenia na świat i doradzi, jak efektywnie popularyzować to, co ma się do powiedzenia. Jak uczyć z pasją przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem techniki? Swoje sposoby przedstawi nam jeden z nauczycieli z grupy Superbelfrzy. Do dyskusji zaprosiliśmy także przedstawicieli dużych firm zatrudniających absolwentki i absolwentów Politechniki Białostockiej: Siemens, Forte, Plum, Unibep, Electrum, APS oraz Biura Karier Politechniki Białostockiej.

Adresatami konferencji są uczniowie szkół ponadgimnajzalnych i gimnazjów, nauczyciele, doradcy zawodowi i studenci.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Agnieszką Halicką z Sekcji ds. Promocji PB a.halicka@pb.edu.pl

 

Wydrukuj ten Post