Wykład profesora Włodzimierza Starosolskiego, otworzył w środę (1 marca) konferencję szkoleniową „Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych”. Uczestniczyli w niej inżynierowie, studenci oraz pracownicy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Wykład prof. Starosolskiego poświęcony był m.in. zagadnieniom projektowania oszczędnego z zastosowaniem analizy liniowo-sprężystej z ograniczoną redystrybucją oraz analizy plastycznej. (program konferencji). To nie pierwsze tego typu wystąpienie prof. Starosolskiego na Politechnice Białostockiej. Naszą uczelnię po raz pierwszy odwiedził w 2012 roku. Od tej pory przyjeżdża na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska cyklicznie. W swojej działalności naukowej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski zajmuje się konstrukcjami żelbetowymi, w tym prefabrykowanymi, oraz murowymi – projektowaniem oraz badaniem istniejących konstrukcji. Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. W 2008 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Konstrukcje żelbetowe”.

Profesor Starosolski to wybitny specjalista, autorytet w dziedzinie projektowania konstrukcji żelbetowych, wieloletni pracownik Politechnik Śląskiej i Opolskiej. Spotkanie z nim to niezwykle cenne doświadczenie, zarówno dla młodych inżynierów, jak i doświadczonych specjalistów. Wszyscy korzystamy z pięciotomowej, niezastąpionej, monografii Profesora – mówi dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska, Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju WBiIŚ.

Dzisiejszą konferencję na WBiIŚ wspierają Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku. Ale prelekcje pt. „Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych” odbywają się w całej Polsce. Koordynuje je Grażyna Grzymkowska-Gałka z firmy Archmedia: Przyjeżdżamy do konstruktorów, inżynierów, bo wychodzimy z założenia, że ich czas jest cenny, warto więc dostarczać im wiedzę w środowisku, w którym pracują. Organizujemy konferencje szkoleniowe z udziałem autorytetów, znawców przedmiotu. Wraz z profesorem Starosolskim gościliśmy m.in. na Politechnice Krakowskiej, Śląskiej, Lubelskiej i Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

 

Wydrukuj ten Post