W imieniu organizatorów zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych oraz firm związanych z problematyką bezpieczeństwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”.

Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
serdecznie zapraszają na
II Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną p.t.:
 Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
Warszawa, 16-17 listopada 2017

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:

  • praktycznych aspektów rozwoju teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
  • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
  • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji;
  • zagadnień rozwoju bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
  • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Czackiego 3/5. W ramach konferencji wygłoszone zostaną referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW lub w formie monografii naukowej.

Pragniemy poinformować, że zgodę na uczestnictwo w Komitecie Naukowym Konferencji przyjęło 35 samodzielnych pracowników naukowych z 20 polskich i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych.

Funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Pan Prof. zw. dr hab. inż. Jan Szmid.

Strona Konferencji :http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/

Informacji udziela sekretariat konferencji: tel. 790 244 575, e-mail: owsimp_konferencja@wp.pl

 

 

Konferencja_PROBLEMY_INZYNIERII_BEZPIECZENSTWA_OBIEKTOW_ANTROPOGENICZNYCH

 

Wydrukuj ten Post