W ramach Akcji 2 “Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” w Programie ERASMUS+ instytucje działające w sferze szkolnictwa wyższego mogą współpracować, realizując wspólnie międzynarodowe projekty.

Wspierane są następujące typy projektów:

  • partnerstwa strategiczne (Strategic Partnerships), których celem jest wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkołach wyższych w krajach programu; efektem projektów powinna być modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia;
  • sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances) – projekty prowadzone przez szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorstwami, mające na celu propagowanie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności, zwiększanie szans na zatrudnienie, wymianę wiedzy oraz wspieranie nauczania i uczenia się multidyscyplinarnego (są to tzw. projekty centralne, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli);
  • projekty typu “Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym” (Capacity Building in Higher education), w ramach których wspiera się współpracę z krajami partnerskimi z innych regionów świata; projekty z zakresu budowania potencjału wspierają procesy modernizacji i umiędzynarodowienia organizacji/instytucji oraz systemów szkolnictwa wyższego (są to tzw. projekty centralne, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli).

Uczelnie mogą również uczestniczyć w sojuszach na rzecz umiejętności sektorowych (Sector Skills Alliances) – projektach prowadzonych przez instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorstwami; celem tych projektów jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy (są to tzw. projekty centralne, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli).

W załączonym linku przekazujemy informacje ze spotkania informacyjnego pt. “Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. Jak dobrze przygotować projekt w konkursie w 2017 r.?”, które odbyło się 8 lutego 2017 r. w Warszawie. Prezentacje ze spotkania zamieszczone są na stronie internetowej programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/akademia/materialy/.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/akademia/ otwarta jest już rejestracja on-line na:

  1. webinarium poświęcone wyłącznie wypełnianiu formularza wniosku o Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego w konkursie wniosków w 2017 r., które odbędzie się 7 marca 2017 r. (nie obowiązuje żaden termin na zapisy, nie ma ograniczenia liczby osób uczestniczących);
  2. konsultacje indywidualne z pracownikami zespołu zajmującego się Partnerstwami strategicznymi na rzecz szkolnictwa wyższego, które odbędą się 14 marca 2017 r. w godz. 10:00 – 16:15 w Warszawie (liczba miejsc ograniczona, rejestracja trwa do 8 marca 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc).

Przypominamy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przygotowała prezentacje wprowadzające do tematyki Partnerstw strategicznych przedstawiające:

  • zasady ogólne realizacji tych projektów,
  • zasady ich finansowania,
  • kryteria oceny wniosków.

Powyższe prezentacje dotyczące konkursu wniosków w roku 2017 są zamieszczone na stronie internetowej spotkania.

 

Przekazujemy też odnośniki do przydatnych informacji na stronach internetowych programu Erasmus+:

Wydrukuj ten Post