Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego ustanowił rok 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego. W setną rocznicę śmierci tego wybitnego fizyka zaplanowano szereg działań mających na celu uczczenie i przybliżenie postaci uczonego.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i absolwentów szkół wyższych organizowany jest konkurs na dzieło artystyczne: Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego, który ma za zadanie zachęcić młodych ludzi do tworzenia dzieł inspirowanych badaniami w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, w szczególności pracami Mariana Smoluchowskiego.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: „amatorzy” i „profesjonaliści”. W kategorii „amatorzy” mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w tym liceów plastycznych i artystycznych) oraz studenci wyższych uczelni nieplastycznych, natomiast kategoria “profesjonaliści” skierowana jest do studentów i absolwentów wyższych szkół plastycznych. W konkursie mogą startować osoby do 35. roku życia.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z reprodukcją pracy w formie elektronicznej upływa 8 maja 2017 r.

Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie: smoluchowski.uj.edu.pl

 

Wydrukuj ten Post